امروز سه شنبه , 1 اسفند 1396 ساعت 17:11

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

نمایندگی حیدری( کد246 )

طراحی ظاهری MVMX33S

طراحی ظاهری

فرآیند طراحی بر پایه نیاز سنجی و مطالعات دقیق بازریابی صورت گرفت و در طی یک فرآیند مشخص نیازهای مشتریان مخاطب این خودرو شناسایی و در نهایت طرح اولیه تولید تهیه گردید. طراحی آیرودینامیک بدنه خودرو به شکلی زیبا و همینطور طراحی دو رنگ بدنه این خودرو را بسیار جذاب کرده است.