امروز سه شنبه , 1 اسفند 1396 ساعت 17:13

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

نمایندگی حیدری( کد246 )

ایمنی خودرو MVM X33S

ایمنی

طراحی مهندسی بدنه ای سبک و در عین حال مستحکم و تقویت چهارچوب ها و درب های خودرو جهت محافظت بیشتر سرنشینان و تعبیه و بکار گیری دو سیستم ABS و EBD برای ایمنی بیشتر سرنشینان است.